Cennik

CENNIK USŁUG PRYWATNYCH W PRZYCHODNI PROFMED

Lp.

Nazwa

Cena (zł)

PORADY LEKARSKIE

1 porada lekarska specjalistyczna – endokrynologiczna 180
2 porada lekarska specjalistyczna – ginekologiczna 150
3 porada lekarska specjalistyczna – laryngologiczna 150
4 porada lekarska specjalistyczna – neurologiczna 150
5 porada lekarska specjalistyczna – ortopedyczna 150
6 porada lekarska specjalistyczna – pulmonologiczna 150
7 porada lekarska do karty zdrowia – neurologiczna 150
8 porada lekarska specjalistyczna – kardiologiczna 150
9 porada lekarska specjalistyczna – pediatryczna 150
10 porada lekarska specjalistyczna – chirurgiczna 150
11 porada lekarska specjalistyczna – dermatologiczna 150
12 porada lekarska specjalistyczna – pulmonologiczna 150
13 porada lekarska specjalistyczna – psychiatryczna 150

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

1

EKG – elektrokardiogram serca

25

2

holter EKG – 24 godziny

120

3

holter EKG – wielodobowy

120/doba

4

holter ciśnieniowy RR – 24 godziny

120

5

echo serca

150

6

próba wysiłkowa

150

7

badanie cytologiczne

35

8

gastroskopia + test ureazowy

240

9

gastroskopia z biopsją ( badanie hist-pat) + test ureazowy

330

10

kolonoskopia

340

11

kolonoskopia z biopsją ( 1 badanie his-pat)

390

12

kolonoskopia z biopsją i polipektomią polipa

440

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

1

USG jamy brzusznej

150

2

USG piersi

150

3

USG prostaty

150

4

USG jąder

150

5

USG układu moczowego

150

6

USG tarczycy

150

7

USG ślinianek

150

8

USG ortopedyczne

--------

9

USG Doppler jednej kończyny dolnej

180

10

USG Doppler obu kończyn dolnych

240

11

USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych

180