Diagnostyka
Kardiologiczna

- echokardiografia
- echo serca
- badanie wysiłkowe serca
- holter ciśnieniowy
- holter EKG