Poradnia Kardiologiczna

Poradnia prowadzi diagnostykę chorób układu krążenia przy pomocy: leczenia chorób układu krążenia, wydawanie zaleceń konsultacyjnych dla lekarzy medycyny rodzinnej dotyczące profilaktyki i leczenia przewlekłego chorób układu krążenia, kierowania pacjentów do ośrodków wysokospecjalistycznych w celu wykonania innych procedur, takich jak koronarografia, zabiegi rewaskularyzacji (PTCA, założenie stentów śródwieńcowych, wszczepienie sztucznych zastawek serca, zabiegi pomostowania aortalno-wieńcowego, wszczepienie układu stymulującego serce, zabiegi albacji po badaniach elektrofizjologicznych). W poradni lekarze specjaliści kwalifikują do leczenia rehabilitacyjnego, poszpitalnego pacjentów po zawałach serca lub po zabiegach kardiochirurgicznych.

Diagnozujemy i leczymy choroby serca i układu krążenia. Zajmujemy się leczeniem takich schorzeń jak niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa czy zaburzenia rytmu serca.

W  przychodni ProfMed istnieje możliwość wykonania następujących badań:

  • echokardiografia
  • doppler naczyń obwodowych i tętnic
  • Holter ciśnieniowy i EKG
  • badania wysiłkowe serca
  • kontrola stymulatorów i urządzeń wszczepialnych (także w domu pacjenta)
** Wszystkie badania wykonywane są na nowoczesnym sprzęcie.

Specjaliści:     lek.med. Piotr Radowski

lek.med. Krzysztof Antoniak

lek.med. Henryk Wronka

lek.med Urszula Kossowska