Poradnia Onkologiczna

Poradnia Onkologiczna zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową.

W Poradni Onkologicznej przychodni ProfMed prowadzone są konsultacje u osób zarówno z podejrzeniem procesu nowotworowego, jak i już rozpoznaną chorobą:

 • planowanie niezbędnych badań
 • zabiegi diagnostyczne (biopsje) i małe zabiegi chirurgiczne
 • kwalifikacja do operacji i do leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia)
 • prowadzenie leczenia w trybie ambulatoryjnym
 • badania kontrolne u chorych po zakończeniu terapii przeciwnowotworowej
Każdemu pacjentowi ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową zapewniamy dostęp do porady specjalistycznej w trybie natychmiastowym.

Możliwe jest także leczenie w warunkach ambulatoryjnych: wydawanie leków doustnych o działaniu przeciwnowotworowym, podawanie iniekcji domięśniowych lub krótkich wstrzyknięć dożylnych. W przychodni ProfMed zajmujemy się rozpoznawaniem, leczeniem i kontrolą po leczeniu wszystkich chorób nowotworowych a w szczególności:

 • raka piersi
 • raka płuca
 • nowotworów złośliwych regionu głowy i szyi (rak krtani, rak gardła, rak języka, rak migdałka, rak zatok obocznych nosa)
 • rak narządu rodnego
 • nowotwór jelita grubego
 • nowotworów urologicznych (rak pęcherza moczowego, rak gruczołu krokowego, rak jądra, rak nerki)
 • nowotworów układu chłonnego (ziarnica złośliwa, chłoniaki, szpiczak)
 • nowotworów skóry (czerniak złośliwy, rak skóry)
 • nowotworów kości i tkanek miękkich